Vi samlar dagligen in, analyserar och presenterar hälsodata på individnivå så att du alltid har det bästa underlaget för att bedöma vad som är rätt insats.

Misu Labs samarbetar bland annat med

MISU

Modell för Individanpassad Systematisk Uppföljning

Hälsovariabler

>450 Hälsovariabler 
Över 450 hälsovariabler har via kvantifiering och definiering skapats av Misu Labs. Banken med variabler utökas fortlöpande.

Registrering

2 minuter per dag
Användaren väljer ut personligt anpassade variabler som sedan följs upp genom registrering i applikationen. Sammanlagd tid för registreringar är cirka 2 minuter per dag.

Analys

Som användare genererar du en stor mängd datapunkter vilket möjliggör värdefulla statistiska analyser. Genom frekvens-, tidsserie- och sambandsanalys tydliggörs i vilken utsträckning olika beteende, vanor och levnadsmönster påverkar användaren.

Aggregerad data

> 300 000 datapunkter
Med en växande mängd datapunkter kan Misu Labs använda data från alla användare och därmed utöka analysmöjligheterna; dels på gruppnivå men även för den enskilde användare.
Vill du veta mer? Kontakta oss.

Rapporter och dokumentation

- stor tillgänglighet -

Bättre och säkrare besultsunderlag

Varje månad analyserar Misu Labs användarens inmatade uppgifter och sammanställer resultatet i en rapport. I rapporten presenteras användarens hälsovariabler utifrån trender, frekvens och samband. Underlaget används med fördel på APT och SIP-möten.

Dator, mobil och läsplatta

Applikation fungerar på samtliga typer av enheter. Registrering och analys kan göras direkt i mobilen.

Nyheter

Västernorrland, Skaraborg, Jönköping 2020

Under 2020 kommer kommuner i Västernorrlands län, Skaraborg och Jönköpings län utbilda personal och chefer för att komma igång och använda MISU.

Jönköping från 2017

Från år 2017 har Misu Labs samarbetat med kommunerna i Jönköpings län för att förbättra förutsättningarna till mer systematisk uppföljning på individnivå. Projekten drivs tillsammans med Kommunal Utveckling i Jönköping. Majoriteten av kommunerna i länet har deltagit i projekten som i första hand har varit kopplade till LSS-verksamhet och socialpsykiatri.