Vi samlar dagligen in, analyserar och presenterar hälsodata på individnivå så att du alltid har det bästa underlaget för att bedöma vad som är rätt insats.

  • - Nya möjligheter till uppföljning
  • - Bättre samsyn och ökad förståelse
  • - Kvalitetshöjning
Misu Labs samarbetar med

MISU

Modell för Individanpassad Systematisk Uppföljning

Hälsovariabler

>200 Hälsovariabler 
Över 200 hälsovariabler har via kvantifiering och definiering skapats av Misu Labs. Banken med variabler utökas fortlöpande.

Registrering

2 minuter per dag
Användaren väljer ut personligt anpassade variabler som sedan följs upp genom registrering i applikationen. Sammanlagd tid för registreringar är cirka 2 minuter per dag.

Analys

Som användare genererar du en stor mängd datapunkter vilket möjliggör värdefulla statistiska analyser. Genom frekvens-, tidsserie- och sambandsanalys tydliggörs i vilken utsträckning olika beteende, vanor och levnadsmönster påverkar användaren.

Aggregerad data

> 100 000 datapunkter
Med en växande mängd datapunkter kan Misu Labs använda data från alla användare och därmed utöka analysmöjligheterna; dels på gruppnivå men även för den enskilde användare.
Vill du veta mer? Kontakta oss.

Rapporter och dokumentation

- stor tillgänglighet -

Bättre och säkrare besultsunderlag

Varje månad analyserar Misu Labs användarens inmatade uppgifter och sammanställer resultatet i en rapport. I rapporten presenteras användarens hälsovariabler utifrån trender, frekvens och samband. Underlaget används med fördel på APT och SIP-möten.

Dator, mobil och läsplatta

Applikation fungerar på samtliga typer av enheter. Registrering och analys kan göras direkt i mobilen.

Nyheter

Projekt - funktionshindersomsorg 2017/2018

Under 2017 och första kvartalet 2018 har ett pilotprojekt genomförts i fem kommuner i Region Jönköpings län. I projektet har Misu Labs applikation använts och via nära samarbete med deltagande kommuner har vi haft möjlighet att utveckla och anpassa applikationen efter behov och önskemål.

Läs mer på projektsida

Projekt - psykiatri 2018/2019

Från 1 april har ett nytt MISU-projekt påbörjats. Projektet drivs av Region Jönköpings län och deltagande kommuner är Jönköpings, Eksjö och Gnosjö. Återigen kommer Misu Labs tjänster att användas. Under de första sex månaderna genomförs behovsinventering inom målgruppen.